Sofia Luxury Residence

За сградата

Местоположението в престижната зона на кв. Лозенец, атрактивното и същевременно непреходно във времето архитектурно решение, подборът на висококачествени и иновативни материали и технологии, както и присъщото за 5-звезден хотел обслужване превръщат сградата в безспорен лидер в луксозния сегмент недвижими имоти и предпочитан избор на най-взискателните клиенти.

Допълнителна информация

Сградата е разположена на ъгъла на ул. „Червена стена” и ул. „Петър Станчев” в кв. Лозенец в непосредствена близост до „Кемпински хотел Зографски” и „Хил Тауър” Главният вход е от север откъм ул. „Червена стена”, а подходът към подземните гаражи е чрез рампа в източната част на имота. Комплексът ще бъде ограден с плътна ограда до 2м. и е предвиден контролиран достъп на пешеходци и автомобили.На партерното ниво са разположени: ресторант със самостоятелен достъп от ул. „Петър Станчев”, два магазина и един офис. Входното фоайе ще е с мрамор.

Паркоместата са разположени на две подземни нива с височина 3,60м. Общият им брой е 75бр. самостоятелни и 10бр. двойни.

Сградата е на десет етажа и един терасовиден. Разполага с два броя обособени стълбищни клетки и асансьори. Асансьорите са КONE. Вход Б е развит до шести етаж. Стълбищните клетки ще са с мрамор. Общият брой на апартаментите е 45. Сградата отговаря на изискванията за достъпна среда.

Конструкцията е монолитна стоманобетонна скелетно-безгредова. Външните стени ще се изпълняват от керамични тухли с дебелина 25см. Предвижда се полагането на топлоизолация от каменна вата с дебелина 15см. Фасадата ще бъде окачена, изпълнена с облицовка от естествен врачански камък – варовик, крема екстра. Външната дограма ще бъде SCHUCO алуминиева 6 см. с прекъснат термомост, с троен стъклопакет. Покривът е плосък. Сградата е осигурена на сеизмично въздействие съгласно действащите нормативи. Терасите ще са с двойни подове.

Отоплението и битовото горещо водоснабдяване се предвижда да е от абонатна станция захранвана от ТЕЦ. С цел максимален комфорт на микроклимата е предвидено изграждането на цялостна климатична инсталация. Сградата отговаря на изискванията за клас В от скалата на енергопотреблението.

В сградата е предвиден трафопорт за нуждите на електрозахранването, който се захранва от две подстанции. Разработени са телефонна, интернет инсталация и инсталация за кабелна телевизия до всеки апартамент. Към всеки вход е предвидена видеодомофонна система и конвенционална система за видеонаблюдение базирана на 16бр. канални DVR със софтуер за мониторинг и запис, комплект с монитори при охраната и рецепцията.

Посетете сайта на сградата